www.pitagorasz.hu
türelem, tapasztalat, siker


Középiskolai matektanár kollégánk!

Ha érdeklődik munkánk iránt,
esetleg szívesen dolgozna velünk,
várjuk bemutatkozó levelét az alábbi címen.


pitagorasz.studio@t-online.huUgye szeretné, hogy valaki végre elmagyarázza a matekot ... Egy kicsit gyakorolni is kéne ...

tovább >>
Ugye szeretné, hogy nyolcadikos gyermeke felkészülten érkezzen a központi felvételire ...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanár

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanár

tovább >>
Ugye szeretné, hogy a gyermeke ne csak az iskolában szokásos anyagot ismerje ... Találkozzon gondolkodtató, logikai feladatokkal is ...

tovább >>
Ugye szeretné, hogy hatodikos gyermeke felkészülten érkezzen a hatosztályos gimnáziumi központi felvételire ...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanárUgye szeretné, hogy negyedikes gyermeke felkészülten érkezzen a nyolcosztályos gimnáziumi központi felvételire

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanárUgye szeretné, hogy valaki leüljön a gyermeke mellé, és türelmesen elmagyarázza, amit matekból nem értett...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanármatematika korrepetálás, matektanárMatematika pótvizsga felkészítés
Ugye szeretné, hogy gyermeke felkészülten érkezzen a pótvizsgára......
Ha már a baj megtörtént, legalább profitáljon belőle.....
Alapos felkészülés, sikeres pótvizsga, soha többet ilyen helyzet.....

tovább >>matematika korrepetálás
matematika korrepetálás Budapest
matek korrepetálás
matektanár
matek tanár
matematika érettségi felkészítő
matematika érettségi előkészítő
matek érettségi
matek érettségi felkészítés
matek érettségi előkészítés
matematika pótvizsga
matematika pótvizsga felkészítés
matematika pótvizsga előkészítő
matek pótvizsga
matek pótvizsga felkészítés
matek pótvizsga előkészítő
matematika tanár
matek tanár Budapest
matematika tanár Budapest
matek tanár Budapest
matek korrepetálás Budapest
matematika korrepetálás Budapest
matematika érettségi korrepetálás
matek érettségi korrepetálás
matematika érettségi tanár
matek érettségi tanár
matematika iskola
matek iskola
matek magántanár
matematika magántanár
matematika oktatás
matek oktatás
gimnáziumi felvételi eredmények
középiskolai felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi feladatok
középiskolai felvételi feladatok
központi felvételi eredmények
központi felvételi
központi felvételi feladatok
központi felvételi előkészítő
gimnáziumi toplista
gimnáziumi továbbtanuás
gimnáziumi rangsor
gimnáziumok rangsora
gimnázium
gimnáziumok budapesten
gimnáziumok
gimnázium rangsor
gimnázium Budapest
középiskolák
középiskolák rangsora
középiskolák budapesten
középiskolai toplista
középiskolai rangsor
középiskola
gimnáziumi felvételi
középiskolai felvételi
a központi felvételi ütemezése


matematika érettségi feladatok 2013.2013. május 7.
középszintű matematika érettségi feladatok 2013/1.
középszintű matematika érettségi 2013/1. megoldás
emeltszintű matematika érettségi feladatok 2013/1.
emeltszintű matematika érettségi 2013/1. megoldás

középszintű matematika érettségi feladatok 2013/2.
középszintű matematika érettségi 2013/2. megoldás
emeltszintű matematika érettségi feladatok 2013/2.
emeltszintű matematika érettségi 2013/2. megoldás

2013. október 15.
középszintű matematika érettségi feladatok 2013/3.
középszintű matematika érettségi 2013/3. megoldás
emeltszintű matematika érettségi feladatok 2013/3.
emeltszintű matematika érettségi 2013/3. megoldás

>>>> matematika érettségire felkészítés >>>>>


Szóbeli matematika érettségi

Emeltszintű matematika érettségi szóbeli vizsga

Tisztelt Vizsgázó!
A matematika emeltszinű érettségi szóbeli vizsgáján a tétel címében megjelölt téma kifejtését és a kitűzött feladat megoldását várják el a vizsgázóktól.
Az emeltszintű matematika érettségi tétel címében megjelölt témát logikusan, arányosan felépített, szabad előadásban, önállóan kell kifejteni.
Ehhez a felkészülési idő alatt célszerű vázlatot készíteni. Ebben tervezze meg a címben megjelölt témakör(ök)höz tartozó ismeretanyag rövid áttekintését, dolgozza ki azokat a részeket, amelyeket részletesen kifejt, oldja meg a feladatot. A vizsgázó a vázlatát felelete közben használhatja.
A feleletben feltétlenül szerepelniük kell az alábbi részleteknek:
 egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti definíció pontos kimondása;
 egy, a témához tartozó, a vizsgázó választása szerinti tétel pontos kimondása és bizonyítása;
 a kitűzött feladat megoldása;
 a téma matematikán belüli vagy azon kívüli alkalmazása (több alkalmazás felsorolása, vagy egy részletesebb kifejtése).
Ha a tételhez tartozó kitűzött feladat bizonyítást igényel, akkor ennek a megoldása nem helyettesíti a témakörhöz tartozó tétel kimondását és bizonyítását.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a tételsorban szereplő feladatokhoz kapcsolódó összefüggéseket tartalmazó, a tételcímekkel együtt nyilvánosságra hozott képlettár, továbbá szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.
A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelenül indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.
Az emeltszintű matematika szóbeli érettségi értékelése
A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 35. Az értékelés központi értékelési útmutató alapján történik.
Az értékelési szempontok:
A felelet tartalmi összetétele, felépítésének szerkezete: 10 pont
A feleletben szereplő, a témához illő definíció helyes kimondása: 2 pont
A feleletben szereplő, a témához illő tétel helyes kimondása és bizonyítása: 6 pont
A kitűzött feladat helyes megoldása: 8 pont
Ha a felelő a feladatot csak a vizsgáztató segítségével tudja elkezdeni, akkor maximum: 5 pont adható.
Alkalmazások ismertetése: 4 pont
Egy odaillő alkalmazás megemlítése: 1 pont, ennek részletezése, vagy további 2-3 lényegesen eltérő alkalmazás említése további: 3 pont.
Matematikai nyelvhasználat, kommunikációs készség: 5 pont

>>>> matematika érettségire felkészítés >>>>>


Szóbeli matematika érettségi

Emeltszintű matematika érettségi szóbeli tételek

1. Halmazok és halmazok számossága. Halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata.
2. Számhalmazok (a valós számok halmaza és részhalmazai), oszthatósággal kapcsolatos problémák, számrendszerek.
3. Térelemek távolsága és szöge. Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben.
4. Hatványozás, hatványfogalom kiterjesztése, azonosságok. Gyökvonás és azonosságai
5. A valószínűségszámítás elemei. A valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje.
6. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmusfüggvény, a függvények tulajdonságai.
7. Egyenlet-megoldási módszerek, másodfokú, vagy másodfokúra visszavezethető egyenletek, gyökvesztés, hamis gyök.
8. Adatsokaság jellemzői. Nevezetes közepek.
9. Szélsőérték problémák megoldása függvénytulajdonságok alapján.
10. Számsorozatok és tulajdonságaik (korlátosság, monotonitás, konvergencia). Nevezetes számsorozatok, végtelen mértani sor.
11. Függvények vizsgálata elemi úton és a differenciálszámítás felhasználásával.
12. A hasonlóság és alkalmazásai háromszögekre vonatkozó tételek bizonyításában.
13. Derékszögű háromszögek.
14. Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai és körei.
15. Összefüggés az általános háromszögek oldalai között, szögei között, oldalai és szögei között.
16. Húrnégyszög, érintőnégyszög, szimmetrikus négyszögek.
17. Egybevágósági transzformációk és alkalmazásaik. Szimmetrikus sokszögek.
18. A kör és részei, kör és egyenes kölcsönös helyzete (elemi geometriai tárgyalásban). Kerületi szög, középponti szög, látószög.
19. Vektorok. Vektorok alkalmazása a koordinátageometriában.
20. Egyenesek a koordinátasíkon. A lineáris függvények grafikonja és az egyenes. Elsőfokú egyenlőtlenségek.
21. A kör és a parabola a koordinátasíkon. Másodfokú egyenlőtlenségek.
22. Szögfüggvények értelmezése a valós számok halmazán, ezek tulajdonságai, kapcsolatok ugyanazon valós szám szögfüggvényei között. Trigonometrikus függvények és transzformáltjaik.
23. Területszámítás elemi úton és az integrálszámítás felhasználásával.
24. Kombinatorika. Gráfok.
25. Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel.

>>>> matematika érettségire felkészítés >>>>>
www.matekozz.hu